Slide background

Om een toekomst op te bouwen moet je het verleden kennen
(Otto Frank, 1967)

Project ANNE is een initiatief van de Stichting Educatief Programma ANNE dat schoolklassen de mogelijkheid biedt vrijwel kosteloos naar de voorstelling ANNE te komen in combinatie met een lespakket en/of workshop ontwikkeld door het Joods Historisch Museum. Project ANNE werkt samen met Theater Amsterdam en wordt mede ondersteund door de Anne Frank Foundation in Basel, die het initiatief heeft genomen voor dit nieuwe theaterstuk. De stichting Educatief Programma ANNE zal Project ANNE financieren door middel van donaties van bedrijven en particulieren.

Docenten kunnen het lespakket op school ontvangen en zelf in de klas behandelen. Ook is het mogelijk dat een medewerker van het Joods Historisch Museum in Theater Amsterdam (voorafgaand aan de voorstelling les komt geven. Tenslotte is het ook mogelijk dat een bezoek aan het Joods Historisch Museum vooraf gaat aan de voorstelling ANNE

Het project richt zich op scholieren in de leeftijd van 12 tot 16 jaar. Het lespakket wordt aangepast aan de leeftijd van de scholieren. Als u een klas of meerdere klassen wil aanmelden voor project ANNE klik dan hier (klik) om naar het ‘aanmelden’ te gaan.

Lesprogramma

Om het voor scholieren en studenten mogelijk te maken de voorstelling in de juiste context te plaatsen is producent ImagineNation een samenwerking aangegaan met het Joods Historisch Museum. Gezamenlijk hebben zij lesmateriaal en workshops ontwikkeld die scholieren de context bieden die noodzakelijk is om de voorstelling in het juiste perspectief te plaatsen. Het lesmateriaal gaat o.a. in op de historische achtergrond van de Jodenvervolging en schetst de cultureel-religieuze achtergronden noodzakelijk voor een goed begrip van ANNE. En uiteraard wordt in het lesmateriaal de link gelegd naar de wereld van vandaag.

In het lesmateriaal wordt onderscheid gemaakt naar leeftijd. Het programma voor de laatste klas van de basisschool wijkt af van het materiaal voor het voortgezet onderwijs. Beide sluiten goed aan op het geschiedenis-onderwijs over de Tweede Wereldoorlog dat in het basis- en voortgezet onderwijs wordt gegeven.

Er zijn drie alternatieven om project ANNE te volgen:

  • De docent ontvangt de digitale lesbrief (via download) en geeft zelf met bijgeleverde instructie de les in de klas voorafgaand aan de voorstelling ANNE
  • Een schoolklas (of meerdere) volgt voorafgaand aan de voorstelling een les in het Theater Amsterdam door een medewerker van het Joods Historisch Museum (deze optie kan alleen in combinatie met een maaltijd in het Theater gezien de timing (zie arrangement bij aanmelding)
  • De klas brengt voorafgaand aan de voorstelling een bezoek aan het Joods Historisch Museum

Wie was Anne Frank? Haar dagboek werd de beroemde nalatenschap van een verdwenen Joods meisje. Ook wie het niet gelezen heeft, denkt het verhaal van Anne Frank te kennen, maar pas in de laatste jaren is het langzaam tot ons door gedrongen dat Anne behalve een levend, sterk en sprankelend pubermeisje, een echte schrijfster was.

In het nieuwe theaterstuk ANNE volgen we haar al vóór ze met haar familie onderduikt, we ervaren de twee lange jaren in het Achterhuis mét haar en we ondergaan wat er met haar gebeurt nadat de veilige verstopplaats is verraden. ANNE neemt een ieder mee in de spanning, complexiteit, schoonheid en tragiek van Annes leven maar vooral in haar ontwikkeling als schrijfster – en laat u verslagen maar betoverd achter…


Project ANNE, Stichting educatief programma ANNE.

Begin met scrollen